Jste obětí domácího násilí? Informace ZDE.                                                                                                       Volejte 251 51 13 13

Domácí násilí v České republice
2001 - 2006

Partnerský projekt společnosti Philip Morris ČR a občanského sdružení Bílý kruh bezpečí

  PŘÍPADOVÁ STUDIE  

Ještě na konci 90. let minulého století bylo domácí násilí v České republice zcela přehlíženým a bagatelizovaným tématem, o jehož otevření se v rámci svých tehdy poměrně omezených možností snažili jen neziskové organizace a informovaní odborníci. Přestože jsme se v médiích stále častěji dočítali o případech dospělých žen a mužů týraných či utýraných k smrti svými partnery, dětmi či vnuky, stavěla se společnost k domácímu násilí zády a lpěla na mýtech typu „co se doma upeče, má se doma také sníst“.

 
 
 
 

Moment, který přinesl procesu změny přístupu k problematice domácího násilí v České republice, nastal v roce 2000. Společnost Philip Morris ČR se rozhodla využít zkušeností svých sesterských společností v jiných státech světa a podpořit osoby ohrožené domácím násilím. Oslovila proto občanské sdružení Bílý kruh bezpečí s nabídkou spolupráce na rozsáhlém projektu, ve kterém si oba partneři stanovili dva hlavní cíle: vytvořit nabídku nepřetržité, lehce dostupné pomoci ohroženým osobám a změnit celospolečenskou reakci na tento fenomén. To, že projekt přinese unikátní výsledek, kdy soukromá firma a nezisková organizace prosadí změnu legislativy i praxe, bylo tehdy jen tajným snem, který má od 1. ledna 2007 konkrétní podobu v zákoně na ochranu před domácím násilím v ČR (135/2006 Sb.).

 

Společný pětiletý projekt „Domácí násilí“ společnosti Philip Morris ČR a občanského sdružení Bílý kruh bezpečí byl zahájen i ukončen reprezentativním výzkumem agentury STEM, který opakovaně zmapoval situaci v oblasti domácího násilí v ČR a potvrdil vysoký výskyt tohoto nebezpečného fenoménu v naší společnosti. V rámci aktivit projektu byla před pěti lety uvedena do provozu DONA linka, poskytující nepřetržitou pomoc obětem domácího násilí, proběhla řada osvětových kampaní zaměřených na širokou i odbornou veřejnost, vznikla Aliance proti domácímu násilí, byl vypracován návrh nové legislativy na ochranu před domácím násilím, který zásadně mění postavení osob ohrožených domácím násilím v České republice, a podařilo se výrazně zlepšit informovanost a postoje široké veřejnosti k tomuto fenoménu.

V roce 2002 získala společnost Philip Morris ČR a.s. za projekt „Domácí násilí“ hlavní cenu VIA BONA udělovanou Nadací VIA za firemní filantropii a podporu obecně prospěšné činnosti v ČR.