Aliance proti domácímu násilí

Aliance proti domácímu násilí (APDN) byla založena na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 10. října 2002 s cílem iniciovat kroky potřebné k systémové změně praxe při řešení případů domácího násilí a navrhnout přijetí legislativní úpravy na ochranu před domácím násilím v ČR.
Změna praxe ve prospěch interdisciplinární spolupráce, výcviků, kvalitního prvního kontaktu a dokumentace byla dva roky pilotně ověřována v projektu Bílého kruhu bezpečí v Ostravě. V roce 2004 začala pracovat Expertní skupina Aliance, jejíž členové vypracovali návrh zákona na ochranu před domácím násilím, který byl v říjnu 2004 představen na celorepublikovém Kongresu APDN a ještě tentýž rok předložen členem APDN Janem Kasalem formou poslanecké iniciativy podepsané více než padesátkou poslanců napříč politickými stranami Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

 

Pod záštitou Aliance proti domácímu násilí se uskutečnila řada informačních a osvětových kampaní zaměřených na odbornou i širokou veřejnost, uskutečnilo se několik odborných seminářů na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a desítky setkání odborníků v krajských a bývalých okresních městech.

Alianci proti domácímu násilí se podařilo naplnit hlavní poslání své činnosti. Postupně se začala měnit praxe a od 1. ledna 2007 je v ČR účinný zákon č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím. Tím se radikálně změnil přístup k řešení domácího násilí v naší zemi a to ve prospěch prevence a ochrany osob ohrožených domácím násilím. Zákon mj. zakotvil novou dokumentace, mezioborovou spolupráci, možnost teritoriální a personální ochrany ohrožených osob v případech hrozícího rizika další eskalace násilí.

Zakládající členové APDN:

 • Jan Kasal, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 • Miroslava Němcová, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 • Stanislav Gross, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
 • Evžen Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje
 • Petra Vitoušová, prezidentka Bílého kruhu bezpečí
 • Danica Siváková, Philip Morris ČR a.s.

Členové APDN 2007:

 • Jan Kasal, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 • Eva Dundáčková, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 • Marián Hošek, náměstek ministra práce a sociálních věcí
 • Evžen Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje
 • Petra Vitoušová, prezidentka Bílého kruhu bezpečí
 • Danica Siváková, Philip Morris ČR a.s.